Vrienden van de Emma

In 2006 werd de ‘vrienden van de Emma’ opgericht. Vrienden van de Emma was een crowdfundorganisatie avant la lettre die tot doelstelling had gelden in te zamelen voor het betalen van professionele hulp bij de bouw van Emma. Dat was op dat moment erg nuttig. Deze hulp hielp erg om de bouw van Emma een nieuwe impuls te geven. Vrienden van de Emma heeft op verschillende manieren veel mensen bij de bouw betrokken.

Bij de oprichtingsvergadering van Vrienden van de Emma in het concertgebouw aan het IJ waren Kees Buur, Boudewijn Oremus, Heleen Boom, Hugo en Menny Hazenberg, Mieke Pollmann en Thomas Pollmann aanwezig. het bestuur heeft bestaan uit Kees Buur (voorzitter) Boudewijn Oremus (secretaris), Arnoud Pollmann (penningmeester) Heleen Boom (lid) en Mieke Pollmann (lid).

Naast het inhuren van professionele hulp heeft 'Vrienden van de Emma' een aantal vrijwilligersweekenden georganiseerd waarin veel werk is verzet. Met name het breeuwen van een groot deel van de huid en dek en het koperen van de huid waren zeer succesvol. De opkomst was in de regel groot. Naast productie heeft het voor heel veel plezier en gezelligheid gezorgd. Dit gaf niet alleen aan de vrienden maar ook aan Tom veel energie.

Ter verkrijging van gelden heeft Wim Jonkman voor de gelegenheid een steendruk vervaardigd in beperkte oplage. De opbrengst is volledig naar de  Vrienden van de Emma gegaan. Fosse Fortuin heeft een website gemaakt waarop belangstellenden de voortgang van de bouw hebben kunnen volgen. Daarnaast heeft Boudewijn met enige regelmaat nieuwsbrieven verzorgd. Veel mensen hebben 'Vrienden van de Emma' gesteund. Het is mede aan de ‘Vrienden van de Emma’ te danken dat Emma in de herfstvakantie van 2013 voor het eerst onder zeil te bewonderen was

.